Jean-Henri   FABRE
( 1823 - 1915 )
Svenska  Bibliografi


ENTOMOLOGISKA MINNEN

Översättning av Birgitta Dalgren - förord av Gunnar Brusewitz

Lund : 1998
ISBN 91-87984-261
332 p., foto och gravyrer inlaga, 21 cm.
Originals titel : "Souvenirs entomologiques"


INSEKTERNAS LIV

Översättning av Lo Håkansson

1964


INSTINKTENS MYSTERIER

Översättning av Hugo Hultenberg

Uppsala : 1918


UR INSEKTERNAS VÄRLD

Översättning av Nils Lago-Lengquist

Stockholm : 1911
215 p., illus., 21 cm.
Översättning ur "Souvenirs entomologiques"